Szerzői jogok

Jelen honlap tulajdonosa Kugler Ádám. Minden, az innerside.hu weboldalon található tartalom Kugler Ádám szellemi tulajdona. A tulajdonos a weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos minden jogot fenntart. A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül – kivéve a saját részre, nem kereskedelmi célra történő mentést vagy nyomtatást – tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A tulajdonos követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését. A weboldalról értesüléseket, információkat, tartalmi elemeket átvenni kizárólag abban az esetben lehet, ha az átvevő írásban kérvényezi a tulajdonostól, nem módosítja az eredeti információt és a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. A tulajdonos pontos és hiteles információk közlésére törekszik, a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért nem vállal felelősséget.

Irányadó jogszabályok

  • A médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény
  • A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
InnerSide